naglowek_ssn2016.jpg

 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

Piątek, 9 września 2016

11.00  Rejestracja uczestników

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.15 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Adam Stępień i dr n. med. Waldemar Brola

14.15 – 15.00 Sesja I – Historia neurologii
Stymulacje mózgu w przeszłości i obecnie. Prof. dr hab. T.M. Domżał, Warszawa

15.00 – 16.10 Sesja II – Nowe terapie w neurologii
Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Stępień
1. Przeciwciała monoklonalne w neurologii. Prof. dr. hab. K. Rejdak, Lublin
2. Miejsce immunoglobulin w terapii neurologicznej. Prof. dr hab. A. Stępień, Warszawa

16.10 – 16.30 Przerwa na kawę

16.30 – 18.00 Sesja III – Stwardnienie rozsiane
Przewodniczący: Prof. dr hab. Z. Maciejek
1. Leczenie pacjentów nowozdiagnozowanych. Prof. dr hab. Z. Maciejek, Bydgoszcz
2. Nowe leki w leczeniu SM. Prof. dr hab. A. Stępień, Warszawa. Wykład sponsorowany przez firmę Biogen
3. Monitorowanie terapii stwardnienia rozsianego. Dr hab. n. med. M. Adamczyk-Sowa, Zabrze

19.00 Kolacja w restauracji hotelu Uroczysko

 

Sobota, 10 września 2016

09.30 – 11.00 Sesja IV – Udar mózgu
Przewodnicząca: Prof. dr hab. A. Członkowska
1. Leczenie trombolityczne dziś i jutro. Prof. dr hab. A. Członkowska, Warszawa
2. Mechaniczna trombektomia. Prof. dr hab. A. Słowik, Kraków
3. Udary żylne. Dr hab n. med. P. Sobolewski, Sandomierz

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 13.00 Sesja V – Padaczka
Przewodniczący: Prof. dr hab. J. Kochanowski
1. Stan padaczkowy. Prof. dr hab. B. Błaszczyk, Kielce
2. Metaboliczne i endokrynologiczne imitatory padaczki. Prof. dr hab. J. Kochanowski, Warszawa
3. Batalia o padaczkę: wygrane bitwy ale czy wygrana wojna ? Dr P. Czapiński, Kraków

13.00 – 14.00 Sesja VI – Neurochirurgia
Przewodniczący: Dr hab. P. Janik
1. Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w neurologii. Dr hab. n. med. P. Janik, Warszawa
2. DBS w leczeniu choroby Parkinsona. Dr n. med. J. Gołębiowski, Dr S. Podlewski, Kielce

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 16.15 Sesja VII – Varia
Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Głąbiński
1. Atrofia i plastyczność mózgu w chorobach z neurodegeneracją. Prof. dr hab. A. Głąbiński, Łódź
2. Zaburzenia snu w praktyce neurologicznej. Dr n. med. M. Skalski, Warszawa

16.15 – 17.30 Sesja VIII – Pogranicza neurologii
Przewodniczący: Prof. dr hab. J. Opara
1. Neurologia w filmie. Dr n. med. W. Brola, Końskie
2. Oliver Sacks – ”Neurolog z Marsa”. Dr n. med. M. Fudala, Końskie

18.00 Kolacja w plenerze przy hotelu Uroczysko

 

Niedziela, 11 września 2016

Śniadanie i wyjazd uczestników